Condiții de utilizare („Clauze”)

1. Descrierea serviciului

impreuna-in.eu este o platformă online de colaborare care urmărește să încurajeze cetățenii și organizațiile să participe la democrație.

Platforma este proprietatea Uniunii Europene, reprezentată de Parlamentul European, și a fost dezvoltată pentru a permite cetățenilor și organizațiilor să joace un rol activ în crearea unui viitor mai bun în UE. Aceasta le permite cetățenilor și organizațiilor să interacționeze cu comunitatea impreuna-in.eu și să facă schimb de acțiuni, activități și experiențe prin intermediul conținutului multimedia, cum ar fi videoclipuri, înregistrări video, imagini și texte. Utilizatorii pot, de asemenea, să publice povești și mărturii personale, să înregistreze acțiuni și evenimente, să sugereze și să organizeze evenimente pentru restul comunității și să contribuie cu materiale promoționale pentru a sprijini comunicările Parlamentului.

2. Cine poate utiliza serviciul

Orice persoană care are reședința în interiorul sau în afara UE și care are cel puțin 13 ani poate utiliza serviciul. Minorii (cu vârsta sub 18 ani) trebuie să aibă permisiunea părintelui sau a tutorelui legal de a utiliza serviciul. Părinții sau tutorii legali ai unui minor sunt obligați să respecte aceste clauze și sunt responsabili pentru utilizarea serviciului de către copilul lor.

Persoanele care utilizează serviciul în numele unei organizații confirmă că au autoritatea legală de a acționa în numele organizației respective și că organizația respectivă acceptă aceste clauze. Organizațiile sunt obligate să informeze Parlamentul cu privire la orice modificare a organizației și/sau dacă reprezentantul lor părăsește organizația.

3. Categorii de utilizatori și funcționalități ale serviciului

Platforma impreuna-in.eu are diferite categorii de utilizatori (denumiți în mod colectiv „utilizatori”) care utilizează funcționalități diferite.

3.1. Utilizatori neînregistrați

„Utilizatori neînregistrați” sunt utilizatori care nu și-au creat un cont pe platforma impreuna-in.eu. Aceștia pot accesa sau consulta informațiile, evenimentele, centrul de descărcare, materialele de formare și mărturiile afișate pe impreuna-in.eu. Ei pot salva evenimente în calendarul lor și le pot distribui pe platformele de comunicare socială. Accesând centrul de descărcare, utilizatorii neînregistrați pot descărca și adapta conținutul vizual al campaniilor Parlamentului. De asemenea, li se permite să descarce alte materiale de campanie ale utilizatorilor.

3.2. Utilizatori înregistrați

„Utilizatorii înregistrați” sunt utilizatorii care și-au creat un cont pe platforma impreuna-in.eu. Aceștia beneficiază de aceleași funcționalități ca utilizatorii neînregistrați. În plus, ei pot însă edita informații despre domeniul lor personal, se pot înscrie la evenimente, pot participa la cursuri de formare și pot primi e-mailuri.

3.3. Utilizatori contribuitori

„Utilizatorii contribuitori” sunt utilizatori înregistrați care pot furniza conținut spre publicare pe platforma impreuna-in.eu sub formă de evenimente și mărturii. Aceștia beneficiază de aceleași funcționalități ca utilizatorii înregistrați. În plus, ei pot încărca materiale de campanie care pot fi descărcate de alți utilizatori. Acest conținut face obiectul validării de către Parlament înainte de publicarea pe impreuna-in.eu.

3.4. Organizații înregistrate

„Organizațiile înregistrate” sunt organizații care au un cont pe platforma impreuna-in.eu, creat de un reprezentant al organizației. Dacă se înscriu pe platforma impreuna-in.eu, vor primi comunicări din partea Parlamentului (buletine informative, invitații la seminare, sondaje etc.). Este primul pas pe care orice organizație trebuie să îl facă înainte de a deveni organizație contribuitoare.

3.5. Organizații contribuitoare

„Organizațiile contribuitoare” sunt organizații înregistrate ai căror reprezentanți pot furniza conținut spre publicare pe platforma impreuna-in.eu. Reprezentanții organizațiilor contribuitoare au la dispoziție aceleași funcționalități ca utilizatorii contribuitori. În plus, ei pot sugera un text scurt, însoțit de numele și logoul organizației, care să fie utilizat ca profil public al organizației. Ei pot adăuga un link către site-ul lor și conturile lor de pe platformele de comunicare socială. Ei au, de asemenea, opțiunea de a adăuga informații despre campanie în profilul public. Acest conținut face obiectul validării de către Parlament înainte de publicarea pe impreuna-in.eu.

În plus, organizațiile contribuitoare pot participa la forumul dedicat organizațiilor contribuitoare.

4. Condiții aplicabile

Prin accesarea și utilizarea serviciului, toți utilizatorii sunt de acord să respecte aceste condiții și următoarele politici și avize suplimentare:

 1.   Avizul juridic de pe site-urile Parlamentului, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele condiții;

 2.   Politicii de confidențialitate, care oferă informații despre drepturile persoanelor vizate și modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal pe platforma impreuna-in.eu;

 3.   Codul de conduită, care definește principiile ce reglementează utilizarea platformei impreuna-in.eu.

Utilizatorilor contribuitori și organizațiilor contribuitoare li se aplică condiții specifice (a se vedea secțiunea 7).

Parlamentul poate modifica aceste condiții sau politicile de mai sus pentru a reflecta modificări ale funcționalităților serviciului sau din motive juridice și de securitate. Parlamentul va informa utilizatorii despre orice modificare substanțială a acestor condiții sau a oricăreia dintre politicile de mai sus.

5. Suspendarea și sistarea

Parlamentul își rezervă dreptul de a pune capăt accesului la serviciu pentru toți utilizatorii care încalcă aceste clauze sau oricare dintre politicile de mai sus care le sunt aplicabile.

Parlamentul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a sista accesul la conturile impreuna-in.eu deținute de utilizatorii înregistrați, utilizatorii contribuitori, organizațiile înregistrate sau organizațiile contribuitoare în cazul în care consideră că există motive în acest sens, fără a crea nicio răspundere din partea sa față de utilizatorii menționați anterior și, în special, în cazul unor încălcări repetate ale oricăreia dintre dispozițiile cuprinse în condițiile de utilizare și în politici.

Parlamentul notifică în prealabil în mod oficial utilizatorilor înregistrați, contribuitorilor, organizațiilor înregistrate sau organizațiilor contribuitoare intenția sa de a suspenda sau de a rezilia accesul la conturile impreuna-in.eu deținute de aceștia, precizând motivele și invitându-i să prezinte observații sau să ia măsuri de remediere în termen de 15 de zile calendaristice de la primirea notificării.

În cazul în care, după examinarea observațiilor prezentate sau a măsurilor de remediere luate de utilizatorii înregistrați, de utilizatorii contribuitori, de organizațiile înregistrate sau de organizațiile contribuitoare, Parlamentul decide să oprească procedura de suspendare sau de reziliere, acesta notifică în mod oficial decizia utilizatorilor înregistrați, utilizatorilor contribuitori, organizațiilor înregistrate sau organizațiilor contribuitoare.

În cazul în care nu au fost prezentate observații sau dacă, în pofida observațiilor prezentate de utilizatorii înregistrați, de utilizatorii contribuitori, de organizațiile înregistrate sau de organizațiile contribuitoare sau în pofida măsurilor de remediere luate, Parlamentul decide să continue procedura de suspendare sau de reziliere, acesta informează în mod oficial utilizatorii înregistrați, utilizatorii contribuitori, organizațiile înregistrate sau organizațiile contribuitoare în acest sens în termen de 15 de zile calendaristice de la primirea răspunsului partenerului, precizând motivele suspendării sau rezilierii, data la care intră în vigoare și durata în caz de suspendare.

Utilizatorii înregistrați, utilizatorii contribuitori, organizațiile înregistrate și organizațiile contribuitoare au dreptul de a-și închide conturile de utilizator în orice moment și de a pune capăt utilizării serviciului. Cu toate acestea, încetarea serviciului nu poate exonera utilizatorii de orice răspundere care decurge din utilizările anterioare ale serviciului și din încălcarea prezentelor clauze.

6. Condiții generale de utilizare pentru toți utilizatorii

6.1. Utilizarea serviciului

Sub rezerva acestor clauze, utilizatorilor li se acordă o licență neexclusivă, mondială, netransferabilă, nesublicențiabilă și revocabilă pentru a utiliza software-ul furnizat ca parte a serviciului. Această licență le permite tuturor utilizatorilor să utilizeze serviciul numai în conformitate cu prezentele clauze.

Conținutul publicat pe impreuna-in.eu poate fi utilizat în conformitate cu aceste clauze (a se vedea secțiunea 6.6.).

6.2. Utilizarea logoului Parlamentului European

Logoul Parlamentului poate fi utilizat numai în conformitate cu condițiile de utilizare a logoului Parlamentului European, în special pentru a promova participarea utilizatorilor la platforma impreuna-in.eu.

6.3. Restricții privind utilizarea

Nicio dispoziție din prezentele clauze nu conferă niciunui utilizator al serviciului dreptul de:

 • a revendica dreptul de proprietate asupra oricăror drepturi de proprietate intelectuală asupra serviciului sau asupra conținutului publicat pe acesta;

 • a reproduce, a distribui, a vinde, a acorda licențe sau a modifica orice parte a serviciului sau orice conținut, cu excepția cazurilor permise de prezentele clauze sau a celor permise de legislația aplicabilă;

 • a eluda sau a dezactiva dispozitivele de securitate ale serviciului, a-l folosi în mod fraudulos sau a-i perturba în alt mod funcționarea; 

 • a avea acces la serviciu prin mijloace automate, cum ar fi boții etc.;

 • a colecta sau utiliza datele cu caracter personal ale altor utilizatori ai serviciului, cu excepția cazului în care acest lucru este permis de persoanele în cauză;

 • a utiliza serviciul pentru a distribui mesaje spam;

 • a utiliza serviciul pentru a distribui conținut comercial sau politic;

 • a utiliza serviciul pentru a vinde orice fel de bunuri sau servicii.

6.4. Încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală

Parlamentul respectă drepturile de proprietate intelectuală ale terților și se așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru atunci când interacționează în cadrul comunității impreuna-in.eu. Parlamentul își rezervă dreptul de a elimina orice conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților și de a suspenda/sista conturile utilizatorilor platformei impreuna-in.eu care încalcă în mod repetat drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale altora.

Orice titular de drepturi care consideră cu bună credință că conținutul pus la dispoziție pe platforma impreuna-in.eu încalcă drepturi de autor sau drepturi de marcă poate trimite o notificare administratorilor serviciului la adresa copyright@together.eu.

6.5. Declinarea responsabilității

Parlamentul nu poate fi considerat răspunzător pentru daunele directe sau indirecte care ar putea rezulta din utilizarea serviciului. Parlamentul ia toate măsurile pentru a limita, pe cât posibil, inconvenientele cauzate de erori tehnice. Este posibil ca unele date sau informații de pe platforma impreuna-in.eu să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care conțin erori. În acest caz, Parlamentul nu poate garanta că serviciul va funcționa fără întreruperi sau fără a fi afectat în alt mod de probleme. Parlamentul nu acceptă nicio responsabilitate pentru transmiterea defectuoasă a datelor care ar putea surveni din cauza diferitelor rețele de internet sau a incompatibilităților cu browserul utilizatorului.

Parlamentul nu poate garanta că informațiile provenite din surse externe și conținutul furnizat de utilizatori și disponibil pe platforma impreuna-in.eu sunt fiabile sau actualizate. Informațiile și activitățile de pe platforma impreuna-in.eu pot trimite către site-uri sau aplicații externe asupra cărora Parlamentul nu are niciun control și pentru care nu își poate asuma nicio responsabilitate.

Atunci când utilizatorii platformei impreuna-in.eu aleg să acceseze un link către orice site extern care nu se află pe domeniul europa.eu, aceștia părăsesc domeniul oficial al Parlamentului și intră sub incidența regulilor privind modulele cookie, a politicilor privind confidențialitatea și a altor politici ale site-ului extern în cauză.

Respectarea cerințelor aplicabile în materie de protecție a datelor și de accesibilitate ale site-urilor externe către care trimit linkurile de pe platforma impreuna-in.eu nu intră sub controlul Parlamentului și este responsabilitatea explicită a site-ului extern.

Prezenta declarație de declinare a responsabilității nu este menită să limiteze răspunderea Parlamentului European care decurge din articolul 340 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

6.6. Utilizarea conținutului

Din motive de claritate, „conținut” înseamnă text, date (fără caracter personal) și elemente multimedia, cum ar fi texte, desene, grafice, pictograme, imagini, fotografii, materiale audio și video, puse la dispoziție pe platforma impreuna-in.eu de către Parlament, utilizatori contribuitori sau organizații contribuitoare.

6.6.1.  Conținutul furnizat de Parlament

Conținutul furnizat de Parlament este proprietatea exclusivă a UE. Utilizatorii se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală care aparțin UE, fără a aduce atingere drepturilor și excepțiilor prevăzute de legislația aplicabilă.

Ca regulă generală, reutilizarea (reproducerea sau utilizarea) datelor textuale și a elementelor multimedia care sunt proprietatea UE (identificată prin cuvintele „© Uniunea Europeană, [anul (anii)] – Sursa: Parlamentul European” sau „© Uniunea Europeană, [anul (anii)] – PE”) sau a unor terți [© Sursa externă, [anul (anii)]] și pentru care UE deține drepturile de utilizare, este autorizată pentru uz personal sau pentru distribuire în scopuri necomerciale sau comerciale, cu condiția ca întregul articol să fie reprodus și să fie menționată sursa. Cu toate acestea, în unele situații, reutilizarea anumitor date poate face obiectul unor condiții diferite; în acest caz, elementul respectiv este însoțit de o mențiune care precizează aceste condiții.

Orice reproducere parțială a datelor sau a elementelor multimedia de pe această platformă trebuie să menționeze, de asemenea, linkul URL al întregului element sau pagina de internet de unde provine.

Utilizatorii se angajează să nu elimine sau să modifice mențiunile care indică autorul sau sursa și să nu eludeze dispozițiile tehnice de protecție a documentelor și a elementelor multimedia, precum restricțiile privind imprimarea sau descărcarea și marcajele vizibile sau invizibile. Orice încălcare a acestor reguli este pasibilă de sancțiuni contravenționale sau penale.

Traducerea textelor sau a documentelor în alte limbi decât limbile oficiale prezente pe platforma impreuna-in.eu este autorizată cu condiția menționării corespunzătoare a sursei, afișată într-un loc vizibil și urmată de o declarație adecvată de declinare a responsabilității, ambele traduse în limba relevantă:

„Traducerea versiunii originale [specificați limba-sursă] publicate de Uniunea Europeană pe platforma impreuna-in.eu [specificați URL-ul]: © Uniunea Europeană, [anul (anii)] - Sursa: Parlamentul European”; sau „© Uniunea Europeană, [anul (anii)] PE”, [Numele titularului dreptului de proprietate intelectuală asupra traducerii] își asumă întreaga responsabilitate pentru traducerea în [specificați limba-țintă]”.

6.6.2.  Conținut furnizat de utilizatorii contribuitori și de organizațiile contribuitoare

Utilizatorii pot utiliza conținutul furnizat platformei impreuna-in.eu de către utilizatorii contribuitori și organizațiile contribuitoare numai în conformitate cu funcționalitățile și utilizările descrise în prezentele clauze. O astfel de reutilizare este permisă numai în scopul comunicării și al implicării în contextul obiectivelor platformei impreuna-in.eu, cu condiția ca sursa conținutului (și anume impreuna-in.eu) să fie recunoscută, iar proprietarul (proprietarii) conținutului să fie menționat/menționați în mod corespunzător.

Utilizatorii nu pot reutiliza conținutul transmis de utilizatorii și organizațiile contribuitoare către platforma impreuna-in.eu în scopuri comerciale sau în orice alt scop care nu este permis în mod expres în aceste clauzei (a se vedea, de asemenea, secțiunea 7.6).

7. Condiții specifice de utilizare pentru utilizatorii contribuitori și organizațiile contribuitoare

7.1. Transmiterea conținutului de către utilizatorii contribuitori

Utilizatorii contribuitori pot transmite conținut către platforma impreuna-in.eu numai atunci când s-au conectat la platformă și au creat un cont de utilizator indicând prenumele, numele și adresa de e-mail, în conformitate cu prezentele clauze și cu Politicii de confidențialitate

7.2. Transmiterea conținutului de către organizațiile contribuitoare

Organizațiile contribuitoare pot transmite conținut numai atunci când reprezentanții lor s-au înscris pe platforma impreuna-in.eu și au creat un cont de utilizator indicând prenumele, numele și adresa lor de e-mail, precum și denumirea organizației și funcția lor, în conformitate cu prezentele clauze și cu politica de confidențialitate.

Profilul public și campaniile organizațiilor contribuitoare trebuie să fie redactate într-o limbă oficială a UE.

7.3. Proprietatea asupra conținutului

Utilizatorii contribuitori și organizațiile contribuitoare sunt responsabili și păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală asupra oricărui conținut pe care îl pun la dispoziție.

7.4. Examinarea conținutului și codul de conduită

Utilizatorii contribuitori și organizațiile contribuitoare trebuie să garanteze că vor respecta codul de conduită și că nu vor distribui prin intermediul serviciului niciun conținut care încalcă prezentele clauze și/sau codul de conduită.

Parlamentul va examina conținutul transmis către platforma impreuna-in.eu de către utilizatorii contribuitori și organizațiile contribuitoare. Parlamentul își rezervă dreptul de a șterge sau de a refuza publicarea oricărui conținut care nu este conform cu prezentele clauze sau cu Codul de conduită, fără ca acest lucru să creeze nicio răspundere din partea sa față de contribuitor.

Revizuirea conținutului de către Parlament nu limitează răspunderea utilizatorilor contribuitori și a organizațiilor contribuitoare, care rămân pe deplin responsabili pentru conținutul lor și sunt răspunzători pentru orice daună sau alte responsabilitate care decurge din utilizarea ilegală a serviciului, inclusiv încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terților.

7.5. Acordarea licenței către UE

Prin transmiterea conținutului pe sau prin platforma impreuna-in.eu, utilizatorii contribuitori și organizațiile contribuitoare acordă UE, reprezentată de Parlament, o licență mondială, neexclusivă, transferabilă, scutită de redevențe, necomercială și sublicențiabilă de utilizare a conținutului respectiv, inclusiv drepturile de a reproduce, distribui, modifica, traduce, crea lucrări derivate, de a le expune și de a le comunica publicului în orice mijloace de comunicare în masă, în scopul exploatării, promovării sau îmbunătățirii platformei impreuna-in.eu sau al promovării activităților Parlamentului, cu condiția ca sursa și proprietarul conținutului să fie recunoscute.

Conținutul poate fi difuzat pe site-urile Parlamentului, pe platformele de comunicare socială, în cadrul evenimentelor de informare și implicare și pe toate celelalte canale de comunicare ale instituției.

Licența se acordă pe întreaga durată a drepturilor de autor și, după caz, a drepturilor conexe. În cazul în care conținutul este eliminat, licența va înceta pentru utilizări viitoare, dar nu pentru utilizările permise înainte de eliminarea sa.

7.6. Acordarea licenței către utilizatori

Utilizatorii contribuitori și organizațiile contribuitoare acordă, de asemenea, utilizatorilor platformei impreuna-in.eu o licență mondială, neexclusivă, netransferabilă, scutită de redevențe, necomercială și nesublicențiabilă pentru a accesa sau a utiliza conținutul lor prin intermediul serviciului, inclusiv drepturile de a reproduce, modifica, traduce, crea lucrări derivate, distribui, afișa și comunica publicului conținutul respectiv în orice mijloace de comunicare sau în toate mijloacele de comunicare, astfel cum permit funcționalitățile serviciului și numai pentru comunicarea și implicarea în cadrul obiectivelor platformei impreuna-in.eu, cu condiția ca sursa conținutului (și anume impreuna-in.eu) să fie recunoscută, iar proprietarul/proprietarii conținutului să fie menționat/menționați în mod corespunzător.

Licența se acordă pe întreaga durată a drepturilor de autor și, după caz, a drepturilor conexe. În cazul în care conținutul este eliminat, licența va înceta pentru utilizări viitoare, dar nu pentru utilizările permise înainte de eliminarea sa.

7.7. Garanții

Utilizatorii contribuitori și organizațiile contribuitoare garantează prin prezenta că:

 • sunt autorul și/sau titularul dreptului asupra conținutului încărcat și/sau au obținut toate licențele necesare și consimțământul terților care au drepturi asupra conținutului respectiv;

 • au dreptul de a acorda Parlamentului și altor utilizatori o licență de utilizare a conținutului în conformitate cu prezentele clauze;

 • nicio parte terță nu are drepturi asupra conținutului încărcat care ar putea limita în vreun fel drepturile Parlamentului sau ale altor utilizatori care decurg din aceste clauze;

 • conținutul transmis nu încalcă nicio lege sau drept al terților, cum ar fi drepturile de autor și drepturile conexe, mărcile comerciale, brevetele, drepturile de imagine ale persoanelor înfățișate și drepturile la viață privată.

7.8. Răspundere

Utilizatorii contribuitori și organizațiile contribuitoare sunt pe deplin responsabili pentru conținutul lor și sunt obligați în mod expres să nu facă declarații defăimătoare și să nu încalce sau să nu autorizeze nicio încălcare a drepturilor de autor, a mărcii comerciale, a legislației privind protecția datelor și a vieții private sau a oricărui alt drept legal.

Parlamentul nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere în astfel de cazuri, iar utilizatorul contribuitor sau organizația contribuitoare responsabilă vă răspunde pentru orice daună sau altă responsabilitate survenită.

Utilizatorii contribuitori și organizațiile contribuitoare răspund pentru orice pierdere sau daună cauzată Parlamentului sau terților prin comportamentul lor ilegal în cursul utilizării serviciului.

Contribuitorii sunt de acord să apere, să despăgubească și să elibereze Parlamentul de orice responsabilitate împotriva oricărei plângeri, proces sau procedură care decurge din orice încălcare a prezentelor clauze, inclusiv încălcarea drepturilor de autor ale terților și a altor drepturi de proprietate intelectuală.

7.9. Date cu caracter personal legate de o contribuție

Datele cu caracter personal se păstrează atât timp cât publicarea contribuției aferente pe platforma impreuna-in.eu este considerată relevantă de către operatorul de date, în cazul în care conținutul este pus la dispoziția tuturor cetățenilor care utilizează platforma. Contribuitorii pot solicita și ștergerea contribuțiilor lor.

Pe platformă sau pe orice alt site nu vor fi afișate date cu caracter personal specifice, cu excepția:

 • prenumelui contribuitorului (sau numelui complet, în cazul în care contribuitorul dorește să fie menționat);

 • unei fotografii a contribuitorului;

 • unei fotografii care poate include o persoană identificabilă;

 • altor detalii contextuale pe care contribuitorul le poate menționa în conținutul specific.

Pentru datele cu caracter personal legate de contul creat pe platforma impreuna-in.eu, vă rugăm să consultați pagina dedicată Politicii de confidențialitate .